Hadsel Havn KF

Informasjon i forbindelse med Corona viruset

Informasjon i forbindelse med Corona viruset

Helsedirektoratet har fått flere spørsmål om hvordan kystkommuner skal håndtere skip som kommer til deres havner med mistenkt eller bekreftet smitte med covid-19. I vedlagte PDF gis det smittevernfaglige råd og informasjon om kommunens ansvar, rolle og oppgaver.

Fil: Størrelse: Last ned:
Informasjon om håndtering av skip med mistenkt eller kjent smitte om bord 371.22 KB Last ned