Hadsel Havn KF

Koronaviruset og sjøtrafikken

Koronaviruset og sjøtrafikken

Hvordan skal skip, havner og kommuner forholde seg ved mistanke om koronasmitte om bord? Og hvordan påvirkes Kystverkets arbeid og tjenester?
En viktig presisering er at havnene ikke er stengt. Skip kan anløpe, og godstrafikken kan fortsette som før. Tiltakene som er iverksatt er i hovedsak rettet mot persontrafikk, som da kan gi restriksjoner for bevegelsesfrihet for personell på fartøy.

Saken oppdateres LIVE her på Kystverkets nettside >