Hadsel Havn KF

Flytebrygge til salgs

Hadsel Havn ønsker å selge en eldre flytebrygge. Bryggen kan besiktiges i Hennes havn, hvor den for tiden er fortøyd til det nye anlegget.

Bryggen selges «som den er». Vi minner om at det ikke følger tillatelse til etablering, jf. havne- og farvannslovens bestemmelser om tiltak som det må søkes tillatelse til. Bryggen er ca. 10 x 2,5 meter og som flyte-elementer er det i rammen på hver langside montert rektangulære oppdriftstanker i plastmateriale. Byggemateriale for øvrig er i impregnert treverk. Bryggen har lagt lenge i havnen/sjøen og vil i første omgang behøve landsetting og rengjøring.

Hadsel Havn vil avhende bryggen til høystbydende, med bud-frist innen kl. 1200 mandag 10.12.2018. I tilfelle flere like høystbydende, vil første mottatte være gjeldende. Vi selger til høystbydende over kr. 16.000,-. Hadsel Havn utfakturer kjøper i henhold akseptert tilbudt pris, i tillegg må det påregnes generell merverdiavgift på 25%, betalingsforfall vil bli satt til 5 dager fra fakturadato.

Det forutsettes at kjøper fjerner bryggen fra den kommunale flytebryggen uten videre opphold, etter at handelen er fullført.

Bud meldes på epost til hadsel.havn@hadsel.kommune.no  Merkes: Flytebrygge Hennes.
Eller som sms til 41218506.