Om oss

  1. Home
  2. /
  3. Om oss
Bilde tatt innenfra passasjerterminalen i Stokmarknes havn med en cruisebåt liggende til kai.

Faktaopplysninger om Hadsel Havn KF

Den gang registrerte Hadsel Havnevesen KF, ble fra 01.01.01 organisert som kommunalt foretak (tidligere kommunalt utvalg). Hadsel havnestyre er valgt av kommunestyret og består av 5 politisk valgte medlemmer, hvorav en styreleder og en nestleder, samt vararepresentanter. Havnestyret er siden blitt supplert med 2 brukerrepresentanter med møte og talerett. Nytt havnestyre velges normalt hvert 4. år (etter kommune- og fylkestingsvalget).

Hadsel Havn KF er Hadsel kommunes havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvaltningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt og som kan delegeres, etter Lov av 17. april 2009 nr. 19. om havner og farvann og bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Dette betyr at Hadsel Havns ansvarsområde gjelder alt av kommunes sjøområde, forvaltningsmessige unntak gjelder dog for hoved-og biled som definert i Kystverkets farledsbeskrivelser.

Hadsel kommune har tre større havneavsnitt, Stokmarknes m/Børøya, Melbu (statlig fiskerihavn) og Fiskebølvika.

Hadsel havneadministrasjon bemannes i dag med tre stillinger; havnesjef, driftsleder og trafikkinspektør. Havnekontoret ligger i 2. etasje i passasjerterminalen på Stokmarknes, ved hurtigrutekaien.

Hopp rett ned til innholdet