Hadsel Havn KF

Om oss

Faktaopplysninger om Hadsel Havn KF

Den gang registrerte Hadsel Havnevesen kf, ble fra 01.01.01 organisert som kommunalt foretak (tidligere kommunalt utvalg). Hadsel havnestyre er valgt av kommunestyret og består av 5 politisk valgte medlemmer, hvorav en styreleder og en nestleder, samt vararepresentanter. Havnestyret er siden blitt supplert med 2 brukerrepresentanter med møte og talerett. Nytt havnestyre velges normalt hvert 4. år (etter kommune-og fylkestingsvalget).

Hadsel Havn KF er Hadsel kommunes havnefaglige organ og skal ivareta de administrative og forvalrningsmessige oppgaver som kommunen er tillagt og som kan delegers, etter Lov av 17. april 2009 nr. 19. om havner og farvann og bestemmelser gitt i medhold av denne lov. Dette betyr at Hadsel Havns ansvarsområde gjelder alt av kommunes sjøområde, forvalningsmessige unntak gjelder dog for hoved-og billed som definert i Kystverkets farledsbeskrivelser.

Hadsel kommune har tre større havneavsnitt, Stokmarknes m/Børøya, Melbu (statlig fiskerihavn) og Fiskebølvika.

Hadsel havneadministrasjon bemammes i dag med to stillinger, havnesjef og trafikkinspektør. Havnekontoret ligger i 2. etage i passasjerterminalen i Stokmarknes, ved hurtigrutekaien.

Hadsel Havn huser også godsekspedisjon for hurtigruten og andre godsanløp. Ekspedisjonen ledes av Nor-Express AS, med hovedkontor Sortland, men med stedlig leder i Stokmarknes.

Tollpost Globe AS har egen terminal i havnen.