Havnesikring

  1. Home
  2. /
  3. Virksomheter
  4. /
  5. Havnesikring

ISPS (International Ship and Port Facility Security Code)   Link til IMO og koden

Nærmere om temaet kan leses på Kystverkets internettside Maritim sikring, Kystverket
Lovdata Forskrift om sikring av havneanlegg
Hadsel Havn er ansvarlig for tre ISPS terminaler:

Nordnesterminalen på Stokmarknes: NOSKN-001

Dampskipskaien ved Melbu Fryselager på Melbu: NOMEL-001

Stokmarknes Miljøhavn ved Børøya: NOSKN-003

INFORMATION TO SHIP: Vessels planning to call at any of the above mention terminals have to send prearrival message to Hadsel Havn KF PFSO [email protected] minimum 24 hrs. in advance. If not already received letter of «Information to ship» through owner, charter, agent or other, please request this letter when sending prearrival message. Also please confirm when or if the letter has been received and state any conditions that needs further clarification before arrival.

Felles for begge terminaler er at når porter er stengt er terminalen ISPS aktive og uvedkommende har ingen adgang. Personer som av tjenestemessige hensyn ønsker tilgang til terminalene må henvende seg til Hadsel Havn KF ved PFSO Anders Jørgensen. I tilfelle av behov for øyeblikkelig tilgang, f.eks. i et tjenestemessig engangstilfelle, kan assisterende PFSO klarere dette ved bruk og registrering av besøkskort.

ISPS terminalen ved Skrettinganlegget på Børøya administreres som privat havneanlegg av eget personell.

Hopp rett ned til innholdet