Regulativ

  1. Home
  2. /
  3. Tjenester
  4. /
  5. Regulativ
Forskrift om farvannsavgift i Hadsel kommune sitt sjøområde, Nordland: https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2020-10-26-2218
Hopp rett ned til innholdet