Hadsel Havn KF

Stokmarknes

Benyttes til hurtigrutens anløp, se lenke til Hurtigruten for reiseinfo mv. Ettersom bl.a. Hurtigrutemuseet ligger nært til havna genererer dette stor passasjervandring via terminalen i f m disse anløpene. Vennligst se infoskjerm inne i terminalen for utfyllende opplysninger. Ekspeditør for Hurtigruten er Nor-Express AS med stedlig representant robert.amundsen@nor-express.no kontortelefon 76164653.

Postnord har egen terminal innenfor samme området og har jevnlig containertransport til å fra med bil. Besøkende og passasjerer til/fra Hurtigruten mv. skal derfor passere gjennom det tilpassede terminalbygget.

Børøya

Ved Skretting AS ligger to kaier, den vestligste kaien Kai I (privat) er for lossing av råvarer, mens den østligste kai II (offentlig) benyttes utskiping av ferdigvarer. Volum godsmengde over kaiene er på mer enn 400.000 tonn årlig og anløp utgjør tilsvarende  ca. 430 pr. år.

Nordlaks AS (til venstre i bildet) har to mindre kaier samt flere ventemerder for fisk som skal videre inn i fabrikken. Nordlaks er nord-norges største havbruksbedrift og årlig mottar anlegget på Børøya mer enn 50.000 tonn laks og ørret.

Melbu

Hadsel Havn har ekspeditøravtale med Melbu Fryslager AS som omfatter tilstøtende kai samt Jektskjærkaien. Det vil bl.a. si at innmelding av anløp her skjer direkte til ekspeditør, e-post: thorbjorn.olsen@melbufrys.no telefon nr. 76 15 01 05 mobil nr. 91 15 36 02.

Nærmere om Jektskjærkaien, Norway Seafoods avd. Melbu har egen bruks og leieavtale med Hadsel Havn for deler av denne kaien. Disponeringen gjenspeiles også i overnevnte ekspeditøravtale.

Fiskebølvika

En industri og fiskerihavn som er etablert i et samarbeide mellom NorLense AS og Hadsel kommune v/Hadsel Havn KF og med bidrag av statlige tilskudd til regional infrastruktur gjennom Nordland fylkeskommune og Kystverket, herunder infrastruktur til fiskerihavner. Det er en kai tilhørende  og tilstøtende NorLense, anløp her avtales med eier.

Lokale fiskere tilhørende Vågan og Hadsel er velkommen til å søke Hadsel Havn om fast eller midlertidig tilhold ved det offentlige flytebryggeanlegget.

Hennes/Lonkan (Innlandet)

Statlig fiskerihavn hvor Møysalen nasjonalsenter har tilhold. Havnen er også utgangspunkt for båtturer inn til fjellet Møysalen og legger da til i Lonkanfjorden ved flytebrygge. Det er også butikk på kaien ved havneanlegget til Hennes. Et rikt naturområdet med mye historie.