Havneanlegg

  1. Home
  2. /
  3. Virksomheter
  4. /
  5. Havneanlegg

Stokmarknes

Nordnes kai I har anløp for bla Kystruten, Containerbåter og annen godstrafikk.

Nordnes kai II har anløp fra mindre fartøy og har ellers kapasitet som ventekai.

Terminalområde huser bla Post Nord og KR Transport.

Børøya

Ved Skretting AS ligger to kaier. Den vestligste kaien Kai I (privat) er for lossing av råvarer, mens den østligste kai II (offentlig) benyttes utskiping av ferdigvarer.

Nordlaks AS (til venstre i bildet) har to mindre kaier samt flere ventemerder for fisk som skal videre inn i fabrikken. Nordlaks er en av Nord-Norges største havbruksbedrift.

Melbu

Dampskipskaien og Jektskjærkaien på Melbu er i hovedsak knyttet til fiskeri. Frys og fersk fisk håndteres her hele året. Melbu Fryselager og Lerøy Seafood er hovedaktørene her.

Fiskebølvika

En industri og fiskerihavn som er etablert i et samarbeide mellom NorLense AS og Hadsel kommune v/Hadsel Havn KF og med bidrag av statlige tilskudd til regional infrastruktur gjennom Nordland fylkeskommune og Kystverket, herunder infrastruktur til fiskerihavner. Det er en kai tilhørende  og tilstøtende NorLense, anløp her avtales med eier.

Lokale fiskere tilhørende Vågan og Hadsel er velkommen til å søke Hadsel Havn KF om fast eller midlertidig tilhold ved det offentlige flytebryggeanlegget.

Hennes/Lonkan (Innlandet)

Statlig fiskerihavn hvor Møysalen nasjonalsenter har tilhold.

Havnen er også utgangspunkt for båtturer inn til fjellet Møysalen og legger da til i Lonkan-fjorden ved flytebrygge. Det er også butikk på kaien ved havneanlegget til Hennes.

Et rikt naturområdet med mye historie.

Hopp rett ned til innholdet