Hadsel Havn KF

Adgang for reisende

Det vises til samme informasjon plassert på utgangsdør til passasjerterminalen.

Reisende som har behov for tilgang til terminalen utenom de ordinære åpningstidene kan få slik tilgang/ klarering ved å ringe vakttelefon for Hadsel Havn nr. 91765122. Tilgang kan ikke alltid påregnes dersom terminalen er ISPS aktiv.

Passasjerterminal Åpningstider

Dagtid/Hverdager:                08.00 – 16.00
Dagtid/Helgedager: 13.00 – 16.00
Nattid: 00.15 – 02.30

 

Reisende som behøver tilgang til terminalen utenom åpningstider:
Ring +47 91 76 51 22