Hadsel Havn KF

Fiskebøl FB

Det offentlige flytebryggeanlegget i fiskebølvika er ikke lengre åpen for besøkende fritidsbåter i sommersesongen 2014. dette skyldes hærverk uten at skadevolder har meldt seg.