Fiskebøl FB

  1. Home
  2. /
  3. Virksomheter
  4. /
  5. Fiskebøl FB
Dronefoto fra høyt oppe over den nye miljøhavnen på Fiskebøl og hvor Norlense holder til.
Det offentlige flytebryggeanlegget i fiskebølvika er ikke lengre åpen for besøkende fritidsbåter i sommersesongen 2014. dette skyldes hærverk uten at skadevolder har meldt seg.
Hopp rett ned til innholdet